opieka nad zwierzętami z ograniczonym budżetem Uncategorized PetMeds® Antifreeze Poisioning u psów, a także kotów

PetMeds® Antifreeze Poisioning u psów, a także kotów

Dodaj przyciski udostępniania do FacebookFacebookfacebookshare do TwitterTwitterTwittershare do PinterestpinterestPintestShare to Moreaddthisre2

Ponieważ nadchodzi sezon zimowy, a także ludzie przygotowują swoje pojazdy, a także domy na zimę, jednym z największych zagrożeń dla zdrowia i dobrego samopoczucia dla psów, a także kotów jest narażenie na antyfreezę. Wydaje się, że wiele rodzinnych zwierząt domowych przyciąga się do spożycia tej toksyny, co może powodować awarię medyczną u dotkniętych zwierząt domowych. Oprócz zdenerwowania trawiennego (tj. Wymiotów, a także biegunki), spożycie niewielkiej ilości środków przeciw zamarzaniu może powodować ostrą, a także nieoczekiwaną niewydolność nerek u dotkniętych zwierząt domowych, co jest często bardzo trudne do leczenia, jeśli nie zostanie wcześnie złapane.

Wiele rodzinnych zwierząt przedstawia niespecyficzne objawy utraty apetytu, zwiększone pragnienie/oddawanie moczu i/lub wymioty, a także osłabienie. Diagnozę można dokonać badania krwi w celu wykrycia tej toksyny w regionalnej klinice awaryjnej lub jeśli istnieje historia rozumianej lub prospektywnej ekspozycji, oprócz zauważania wskazań ostrej niewydolności nerek w chemii krwi. Leczenie składa się z agresywnej terapii płynów IV, oprócz pewnego antidotum na wiązanie się z toksycznym składnikiem.

Nawet przy wczesnym wykryciu, a także leczeniu, wiele zwierząt rodzinnych często umiera z powodu problemów związanych z niewydolnością nerek. Dlatego kluczowe jest ograniczenie potencjalnego narażenia tego substancji chemicznej w garażach, a także upewnić się, że pojazdy nie wyciekają przeciw zamarzaniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *